Hoe Smart Farming 9 miljard buiken gaat vullen

Hoe zorgen we ervoor dat we in de loop van deze eeuw 9,6 miljard mensen kunnen voeden? De wereldbevolking blijft groeien en dus neemt de vraag naar voedsel nog steeds toe. De agrosector moet innoveren om met passende oplossingen komen. Er is op dit gebied veel gaande maar één van de meest interessante ontwikkelingen vind ik precision agriculture, beter bekend als Smart Farming.

Het grote voordeel van Smart Farming is dat de productie-efficiëntie van de boer toeneemt. Met de gegevens die verzameld worden door sensoren, drones of satellieten, is het mogelijk exact op de vierkante meter te handelen. Door precies te irrigeren of bemesten waar nodig, en alléén daar, wordt de landbouw duurzamer en dat levert financiële voordelen op. Bovendien neemt de kwaliteit van het gewas toe; wat gunstig is voor boer én consument.

Realtime Farming

Door Smart Farming worden metingen nauwkeuriger en kennis vergroot. De analyses van grote hoeveelheden data geven een beter beeld van de normen waarbinnen de beste gewassen geproduceerd kunnen worden. Boeren krijgen nauwkeurigere inzichten in de actuele staat van de grond en het gewas, maar bijvoorbeeld ook in de invloed van het klimaat.

Het gevolg is dat afwijkende patronen veel sneller opgemerkt kunnen worden. Hierdoor wordt er direct ingespeeld op ziektes of andere onverwachte zaken. Door deze wendbaarheid spreek ik ook wel van Realtime Farming.

Zoals Jacob van den Borne laat zien, gaat deze innovatieve manier van werken niet ten koste van het vertrouwde boerenbestaan. Met de laarzen in de modder en een high tech device in de hand: Smart Farming biedt boeren het beste van twee werelden. ICT helpt de core business van de boer te optimaliseren.

Die optimalisatie biedt de mogelijkheden om noodzakelijke schaalvergroting te realiseren. De boer handelt niet langer reactief maar proactief. Met behulp van weer- en groeimodellen is in de toekomst zelfs predictive farming mogelijk. En deze voordelen gelden niet alleen voor de landbouw. Smart Farming kan ook ingezet worden om de beste leefomstandigheden voor vee te realiseren.

9 miljard borden

De 21e eeuw vraagt om een gedegen strategie om enerzijds de groeiende wereldbevolking te kunnen voeden en anderzijds om te gaan met steeds schaarser wordende grondstoffen. Hoe gaan we in 2050 elke dag 9 miljard borden vullen, vroeg Thompson Reuters. Het korte antwoord? Data. Door de slimme inzet van data is het mogelijk om zoveel mogelijk uit elke hectare grond te halen, en dat is nodig.

Smart Farming maakt de agrosector efficiënt en duurzaam en de kwaliteit van de producten zal toenemen. Hiermee is het één van de oplossingen waarmee we voldoende voedsel kunnen blijven produceren. Bovendien helpt Smart Farming boeren om hun werkzaamheden te optimaliseren en een rendabel bedrijf te runnen.

Contact Us
Contact Us

Have questions? Please contact us.