NTT DATA Business Solutions
Paul Mathijssen | April 9, 2020

Waarom hoger onderwijs een voorbeeld kan nemen aan Amazon

Modulair onderwijs, life long learning, employability, distance learning en online learning. Deze vier trends bepalen de toekomst van het hoger onderwijs. Lees er meer over in dit blog.

Onderwijsaanbod binnen hoge scholen

Het onderwijsaanbod van een hogeschool of universiteit vertegenwoordigd in een online shop, mét shoppingcart. Gebruikers bekijken welke module ze graag willen volgen of welke verplicht is voor hun voltijdstudie, slepen het in hun karretje en rekenen af. Iedereen die tot een paar jaar geleden is afgestudeerd, zal dit vreemd in de oren klinken. Toch wordt dit de toekomst van het aanmeldproces voor hoger onderwijs. Sterker nog, sommige instellingen hebben dit Amazon-principe al geïntroduceerd op hun websites. Ik vertel je graag meer over de trends die op dit moment de manier van aanmelden binnen het hoger onderwijs beïnvloeden.

Student van nu wil modulair onderwijs

Studenten van nu? Die willen de vrijheid om hun studietraject naar eigen inzicht in te vullen. Gebaseerd op persoonlijke wensen en op individuele situaties. Modulair onderwijs, waarin studenten losse modules volgen in plaats van een complete opleiding, raakt daarom steeds meer in trek. Dat komt enerzijds door de consumerization- en personaliseringstrend die nu ook overslaat naar de onderwijsbranche. Studenten adopteren steeds meer een consumentenhouding ten opzichte van onderwijs. Ook willen jonge studenten soms een tussenjaar, of meer ruimte om naast hun studie ook andere passies na te jagen.

De student van nu kent vele gezichten

Anderzijds speelt ook de life long learning-trend een rol in de groeiende populariteit van modulair onderwijs. Het beeld van de ‘traditionele’ student die na een vierjarige opleiding meteen gaat werken op zijn 22ste? Dat is aan het verdwijnen. De student van nu kent vele gezichten. Life long learning wordt de norm. Het begrip ‘employability’ ook. Werkgevers verwachten dat werknemers een breed palet aan kennis en competenties bezitten en niet alleen maar de beroepsspecifieke kennis die bij een bepaalde functie hoort. Er is dus een grote behoefte aan cursussen, aanvullende modules of deeltijdopleidingen. Werknemers zijn gedreven om naast hun reguliere baan hun kennisniveau te verhogen en doen dat tot ver in hun carrière. Maar, een voltijdstudie is moeilijk te combineren met een fulltime baan. En daar komt modulair onderwijs om de hoek kijken.

Modulair onderwijs, life long learning en de vrijheid om een studieprogramma aan te passen op persoonlijke wensen worden dus steeds belangrijker. Wat studenten in plaats daarvan ervaren? Op websites van veel hogescholen of universiteiten treffen ze nu nog een traditioneel aanmeldportaal waar ze een studiekeuze moeten maken voor een programma van meerdere jaren. Eenmaal gekozen, wordt ze gevraagd om bijna hun hele doopceel in te vullen. En dat werkt averechts.

Omarm het modulaire onderwijsmodel

In de strijd om de student – en die woedt in alle hevigheid – is het inspelen op huidige trends van belang. En daar hoort in de eerste plaats het omarmen van modulair onderwijs bij. Op dit moment werk ik aan een project aan de Open Universiteit in het Verenigd Koninkrijk waar ze al heel ver zijn met het implementeren hiervan. In plaats van traditioneel onderwijs kunnen studenten kiezen voor modules. Daarnaast biedt de universiteit in dat nieuwe onderwijsmodel nog twee andere trends aan die bepalend zijn voor een studiekeuze: de mogelijkheid van distance learning en online learning. Daardoor volgen studenten waar en wanneer het hen uitkomt vakken. Bovendien hoeven ze niet alles in drie jaar tijd af te ronden. Iemand mag ook 16 jaar over een universitaire opleiding doen. Ideale voorwaarden als je een veertigurige werkweek hebt.

Zorg dat je catalogus klaar is voor modulair leren

Deze modulaire manier van onderwijs van de Britse Open Universiteit vraagt ook om het anders aanbieden van de catalogus. Dat mondt uit in een aantrekkelijk aanmeldportaal waar je per leerrichting de vakken kunt aanvinken die je nodig hebt om te slagen of die je interessant vindt. Want, ook als je slechts een enkele module wil volgen, ben je welkom om precies die ene module aan te kopen. Je zit met dit nieuwe onderwijsmodel niet meteen aan een driejarige bachelor vast. Het systeem dat gekoppeld is aan een dergelijke ‘onderwijs-webshop’ is bovendien een stuk anoniemer, waardoor de drempel om een losse module aan te schaffen een stuk lager wordt.

Pas je onderwijsaanbod aan op huidige behoeften

Inmiddels hebben we bij NTT DATA Business Solutions al verschillende trajecten afgelegd met instellingen in het hoger onderwijs die graag hun onderwijsaanbod willen aanpassen aan de behoeften van huidige studenten. Ook zij zien dat het studentenbestand steeds meer divers wordt en dat de wensen steeds meer uiteenlopen: van een traditioneel studieprogramma tot een losse cursus. Modulair onderwijs is een markt waar onderwijsinstellingen echt de vruchten van kunnen plukken. Een goed voorbeeld daarvan is Saxion Hogescholen dat sinds 2016 modulair onderwijs aanbiedt in webshopvorm. Naast traditionele voltijd- en deeltijdopleidingen kun je je inschrijven voor liefst 343 modules. Van een module belastingrecht tot het leren doorrekenen van statische constructies in tien weken. Wat blijkt? Er is enorm veel vraag naar.

Modulair, life long learning, studeren waar en wanneer je maar wil: de vraag neemt toe. En, het hoger onderwijs doet er goed aan om die vraag te beantwoorden in de vorm van een vernieuwd onderwijsaanbod dat op een aantrekkelijke manier wordt aangeboden. Ben je klaar voor zo’n transitie? Ik help je graag dit vorm te geven. Mail naar [email protected].