NTT DATA Business Solutions
| January 13, 2018

Waar staat de aardappelmarkt in 2037

image

Er staat veel te gebeuren in de aardappelmarkt, zoveel is duidelijk. In een eerder blog deelden Marcel Pothof en Ruud Kosters hun visie op de Aardappel in 2037 met u. Hiermee namen zij het voortouw om partijen in de aardappelketen te inspireren tot een gemeenschappelijke toekomstvisie voor de aardappel. Aansluitend hebben zij een onderzoek uitgezet om de ideeën en inzichten van andere professionals bij elkaar te brengen. Hoewel dit onderzoek nog loopt, geven Marcel en Ruud alvast wat eerste opvallende uitkomsten aan u weg.

De hele keten gaat op de schop

De eerste resultaten van het onderzoek bevestigen onze eigen inzichten. Maar, nog mooier, er komen ook nieuwe zaken naar voren. Het consumentengedrag gaat flink veranderen: er komt steeds meer vraag naar convenience, kleine verpakkingen en verwerkte aardappelproducten. Dit alles zal ten koste gaan van de afname van verse aardappelen. De rol van precisieteelt wordt steeds groter. De keten gaat verder consolideren en krijgt te maken met meer vooraf gecontracteerde volumes en een beperking van de vrije markt. Op welke termijn deze trends gaan spelen, daarover zijn de deelnemers het niet eens. Over tien jaar? Of zijn de eerste contouren nu al zichtbaar?

Technologische trends zijn één grote zeepbel

Tenminste, dat zegt de helft van de deelnemers. Zij zien weinig toekomst in aardappelteelt uit zaden, zelfrijdende tractoren, 3D-printers voor voedsel en drones om gewassen te scannen. In ieder geval verwachten ze hiervan weinig impact op de aardappelketen of hun eigen bedrijf. Daar lijnrecht tegenover staat een even grote groep professionals voor wie dit juist geen ver-van-mijn-bedshow is. Zij zien deze trends als disruptieve gamechangers, factoren die de spelregels binnen de keten voorgoed gaan veranderen. Een opvallende tweespalt, vindt u niet?

Aangescherpte wet- en regelgeving leidt tot onzekerheid

Ook de meningen over de impact van de aangescherpte wet- en regelgeving lopen sterk uiteen. Moeten we deze aanscherpingen als kans of bedreiging zien? En hoe gaan we daar vervolgens mee om in de keten?

Wordt de aardappel wereldvoedsel nummer één?

Er zijn innovaties nodig om tegemoet te blijven komen aan de eisen van de consument, dat staat buiten kijf. Maar welke gaan écht hun stempel drukken op onze markt? En wat betekent dat voor uw bedrijf? Voor de hele keten? Eten we over 20 jaar in Nederland alleen nog maar aardappels uit het buitenland? Wordt de aardappel een luxeproduct? Of wereldvoedsel nummer één? Hebt u in 2037 geen mensen, maar robots voor u werken?

Hoe ziet ú de Aardappel in 2037?

De eerste uitslagen van het onderzoek geven voer voor discussie, vinden wij. Een discussie die wij graag met u aangaan. Want we zijn ervan overtuigd dat dit voor ieder van ons tot nieuwe inzichten zal leiden. Uw input is hard nodig om tot een breed gedragen toekomstvisie te komen.

Met het onderzoek verbreedt u uw inzichten en ideeën

Natuurlijk krijgt u als deelnemer van het onderzoek inzicht in het eindresultaat. We gaan nog dieper op deze materie in tijdens de eerste rondetafelsessie op 27 september over de Aardappel in 2037. Dan staat de vraag centraal hoe we samen kunnen bijdragen aan de ontwikkelingen binnen de aardappelketen en hoe we deze verder kunnen versterken. Ook het magazine Aardappelwereld gelooft in deze aanpak en zal dit najaar aandacht besteden aan de uitkomsten van ons onderzoek.

Contact Us
Contact Us

Have questions? Please contact us.