NTT DATA Business Solutions
NTT DATA Business Solutions | August 9, 2016

Master Data: een must voor iedere organisatie

image

Master Data huisWat zou jij er van vinden om in een gebouw te werken als deze? Waarschijnlijk niet zo prettig! Laten we dit beeld even in ons achterhoofd houden en het over Master Data hebben.

Organisaties met een geïntegreerd Tier 1 ERP Software Systeem, zoals SAP ERP, spenderen vaak een grote hoeveelheden tijd aan het ontwerpen van business processen, Key Performance Indicators (KPI’s) en analytics. In de huidige omgeving waar bedrijven zich op de dag van vandaag in begeven, wordt de invloed van technologie – met in het bijzonder hun ERP systemen – steeds belangrijker bij het identificeren van ondernemingskansen. Kansen die groei bewerkstelligen: groei in marktaandeel, uitbreiding naar nieuwe markten, het herkennen van trends en het verslaan van de concurrentie.

Dit gezegd hebbende, worden deze dynamische processen en daarmee hun rapportages vaak bepaald door minder resources: namelijk door Master Data. Kwalitatief slechte data ligt vaak als basis aan onbetrouwbare processen en hiermee ook misleidende analytics.

Kwalitatief slechte master data aan de basis?

SAP enterprise software levert een uniek, geïntegreerd datamodel om flexibiliteit en consolidatie van meerdere, geografisch verspreide organisaties mogelijk te maken binnen één systeem. We ontdekten dat het gros van onze klanten de Master Data onderhoudsprocessen als complex, arbeidsintensief en tijdrovend beschouwen. Deze symptomen hebben vaak impact op de kwaliteit van de data en leiden uiteindelijk vaak tot issues op het gebied van bedrijfsvoering. Kwalitatief slechte Master Data en de onduidelijke bedrijfsimpact zijn overal: ook in jouw organisatie. Iedere organisatie, iedere industrie en iedere branche heeft hier mee te maken, ongeacht welk ERP systeem wordt gebruikt.

Master Data kan simultaan worden gebruikt, aangepast en vernieuwd aan de wensen van de verschillende gebruikers en verschillende doelen binnen de organisatie. De waarschijnlijkheid van invoeringsfouten en inaccurate data groeien exponentieel met elke extra gebruiker, product, of productielijn. Hoe meer geïntegreerd dit SAP landschap is, hoe sneller deze fouten zich zullen vermenigvuldigen, uitbreiden en samenvoegen – welke enorme hoeveelheden tijd en onderzoek kosten om te corrigeren. Anders dan met transactiedata, heeft Master Data een langere levensloop: zij ondersteunt de complexiteit van organisatieprocessen, de continue aansturing van de organisatie en het onderhouden van de gehele levensloop.

Om het volledige succes van Master Data te begrijpen, moeten eerst de werkwijzen, processen en standaarden gedefinieerd zijn. Om deze operationele werkwijzen op te stellen, is het van belang dat de algemene strategie en de relevante tools worden omschreven bij de implementatie fase. Door dit in een vroeg stadium te doen, worden kwaliteitsstandaarden beschermd op een gebruikersvriendelijke manier. De gekozen oplossing biedt een schaalbaar framework welke eenvoudig aan te passen is, ook voor de groeiende organisatie. Het is belangrijk om de volgende punten in acht te nemen wanneer er met SAP ERP software wordt gewerkt:

Master Data schema

Bepaal de stand van zaken rondom jouw Master Data fundering met de volgende vragen:

Zijn jouw Master Data ontwikkel- en onderhoudsregels vastgelegd, gedocumenteerd en toegepast in het SAP systeem waar het onderhoud daadwerkelijk plaatsvindt? Zijn deze gelijk getrokken over alle business units? Of zijn deze verspreid over de organisatie in verschillende Excel sheets, random documenten, of wellicht weggestopt in de hoofden van jouw werknemers?

Zorg jij er voor dat alleen toegestane velden worden aangepast, volgens de vooropgestelde regels? Ben je er zeker van dat de Data gevalideerd en goedgekeurd is door de juiste afdelingen? Of vertrouw je er op dat handmatige fouten alleen gemaakt worden bij de concurrentie?

Ben je in staat om te documenteren welke Master Data velden er veranderd zijn en waarom?

Als je deze vragen niet met ‘ja’ kunt beantwoorden, en je wil niet in een organisatie werken die zo instabiel is als hierboven geschetst werd, dan kan de oplossing it.mds van NTT DATA Business Solutions jouw organisatie helpen. it.mds, Master Data Simplified, kan u helpen bij:

  • Het opstellen van out of the box functionaliteiten welke het onderhoud van je Master Data kunnen versimpelen, door middel van organisatieregelgeving, automatische checks met SAP ERP, en automatische workflows voor updates en veranderingen;
  • Het opstellen van profile-based functionaliteiten, welke helpen bij het vinden van overeenkomsten tussen objecten en velden om zo bij te dragen aan de algemene regelgeving van jouw Master Data onderhoud. De workflow ondersteuning zorgt voor de juiste toestemming bij nieuwe data invoer en veranderingen hierin. In andere woorden: Master Data wordt gelinkt met de organisatie, de regelgeving en de workflows rondom het bestuur.

ROI van it.mds

Een voorbeeld van de Return on Investment van it.mds is te vinden in de case study “Nilfisk-Advance eliminates the Need for Millions of Manual Keystrokes”. In deze case study legt Nilfisk-Advance uit hoe zij in staat waren om het aantal vereiste invoeringen, voor een aantal productnummers in maar liefst 61 locaties, te verminderen van 3.615 naar 199. Dit leidde uiteindelijk tot een flinke besparing in aantal uren werk, verspilt aan manuele, niet waarde toevoegende en foutgevoelige handelingen.

Meer leren over hoe je jouw Master Data kunt managen?

Schrijf je hier in voor ons Webinar en de it.mds demonstratie.

Contact Us
Contact Us

Have questions? Please contact us.