NTT DATA Business Solutions
Marc van den Berk | January 18, 2021

Intelligent Enterprise: schets je plan op een canvas

image

Welke toekomst heb jij voor ogen voor jouw organisatie? Wat je ook wil bereiken, in ‘the digital age’ ontkom je niet aan digitalisering om je doelen te behalen. Wil je je bedrijf transformeren, dan is technologie echter niet de heilige graal. Het gaat vooral om slimmer werken. In mijn vorige blog – over de reis naar een Intelligent Enterprise – benadrukte ik het belang van het centraal stellen van klanten, oog hebben voor de employee experience en ketenintegratie van al je bedrijfsprocessen. De reis zelf onderneem je door te ‘doen’ en door het maken van een plan. En daar heb je geen twintig pagina’s voor nodig, dat past prima op het formaat van een poster, of liever gezegd: een Intelligent Enterprise Canvas. Hoe je dat plan vormgeeft, vertel ik je in dit blog.

Zorg voor richting, maar timmer je plan niet dicht

Slimmer werken: dat wil elke organisatie. Slim werken, dat begint met ‘doen’. Begin met innovatieve initiatieven. Daar zit wel een kanttekening aan: onderneem ze in het kader van je algehele plan voor een Intelligent Enterprise. Dat maakt het draagvlak voor je plan in je organisatie en de kans van slagen van je investeringen groter.

‘Voordat we iets doen, moeten we alles vastleggen.’ Dat hoor ik vaker en het klopt ook. Maar, waarom zou je een plan dichttimmeren als we uit ervaring weten dat voortschrijdend inzicht altijd om de hoek komt kijken? Maak daarom een plan dat richting geeft en bewaar de flexibiliteit om te ontdekken wat wel en niet werkt. Om je plan succesvol te laten zijn – en de innovaties die je in dat kader alvast doet, te laten slagen –  zou het moeten aansluiten op deze vier basisbeginselen:

De basis van je route naar een Intelligent Enterprise

  1. Afstemming Business en IT. Voorheen werkten ze vaak langs elkaar heen, maar tegenwoordig wordt er steeds beter onderling afgestemd om oplossingen te bedenken die conform IT-policy zijn én waar Business haar werk slimmer mee kan doen. Een plan bevordert die samenwerking door het gezamenlijke doel scherp te houden. Het zorgt ook dat de kleine innovaties waarmee je slimmer werkt en klanten snel van meerwaarde kunt voorzien, door beide partijen omarmd worden. Win-win!
  2. Hergebruik en leer van ervaringen. Kijk welke best practices bij jouw organisatie passen en je reis naar een Intelligent Enterprise kunnen ondersteunen. Zo creëer je draagvlak voor je innovaties en optimaliseer je de investering daarin.
  3. Een plan moet richting geven en helpen te monitoren en bij te sturen. Ga voor een leidraad, niet voor een dichtgetimmerd beleidsplan. Zo blijf je wendbaar.

Ontdek in kleine, praktische stappen of je ideeën haalbaar zijn

Je weet waar je naartoe wil met je organisatie. Tijd om je ambities in een daadwerkelijk plan te gieten. Daar kun je eindeloos over overleggen en maanden over doen, maar uit ervaring weten we dat zo’n plan in een aantal dagen al op tafel kan liggen. Het denken en overleggen, spenderen wij namelijk liever aan experimenteren. Oftewel: doen. Door in kleine stappen te ontdekken, weet je meteen of je ideeën haalbaar zijn. En het overleg dat je moet plegen, vul je in met stakeholders uit verschillende afdelingen.

Concreet zijn er wel zaken waar je rekening mee moet houden bij het vormgeven van je plan voor een Intelligent Enterprise. De basis wordt natuurlijk gevormd door de strategische ambities die je hebt, de businesswensen en het tijdsbestek waarin die wensen gerealiseerd moeten worden. Daarnaast heb je bepalende factoren als je infrastructuur, reeds bestaande applicaties, de levensduur daarvan en de bijbehorende roadmap. Maar, ook zaken als de huidige manier van werken, manier van leidinggeven en de verhoudingen tussen Business en IT zijn belangrijke kaders die je in moet calculeren.

Schets de kaders voor je transformatie op een canvas

Het mooie van zo’n plan dat vooral richting moet geven in plaats van een plan ‘set in stone’? Alles wat ik hierboven omschreef past in een plaatje. Of liever gezegd: op een poster. Daarop geef je in verschillende kaders aandachtspunten aan. Zoals de aanleiding voor je transformatie, de ambities die je hebt, budget en timing en andere zaken die van belang zijn om jouw plan voor een Intelligent Enterprise te laten slagen. Heb je de poster samen ingevuld en ondertekend? Dan hang je hem op een zichtbare plek als geheugensteuntje. Zo weet iedereen waar de reis uiteindelijk heen gaat.

Download ons canvas en geef je plan voor de Intelligent Enterprise vorm

Heb je het canvas ingevuld? Tijd voor de volgende stap! Op basis van je canvas ga je samen innovatieve initiatieven ontplooien binnen je organisatie. Dat kan een onderzoek of analyse zijn, of directe verbeterinitiatieven of experimenten. Kortom: het ‘doen’. In mijn volgende blog leg ik uit hoe je dat het beste handen en voeten geeft.

Voordat ik dat blog schrijf, help ik je op weg met het maken van jouw eigen Intelligent Enterprise Canvas. Zelf gebruik ik een canvas met kaders die alleen nog maar ingevuld hoeven te worden. In een paar dagen werk ik – samen met collega’s van NTT DATA Business Solutions – met klanten hun route uit. Vervolgens helpen we ze met de stappen die ze moeten nemen om daar te komen. Benieuwd hoe zo’n canvas met plan er concreet uitziet? Je kunt hem hier gratis downloaden.

 

Download ons gratis Intelligent Enterprise Canvas

Contact Us
Contact Us

Have questions? Please contact us.