Blog Series: Grip op de Food & Agri-supply chain
Danny van der Krans | October 18, 2022 | 7 min.

Leg met field management de basis voor kwaliteit en duurzaamheid

Grip op je Food & Agri-supply chain? Lees hoe je met software voor field management, traceability en settlement, van veld tot vork transparant produceert.

veilige voedselproductie met IT

Leg met field management de basis voor kwaliteit en duurzaamheid

Van veld tot vork. Heb je het over voedselproductie in de Food & Agri-branche, dan is dit misschien wel een van de meest gebruikte termen. Want als consument willen we weten waar ons voedsel vandaan komt. En als producent wil je grip hebben op de kwaliteit van je producten, maar ook op de efficiëntie van je supply chain. Met technologie kun je de afstand tussen het veld en de productievloer makkelijker overbruggen. En bovendien ook de band met je leveranciers verstevigen. Het gevolg? Een winstgevende supply chain met veilige en kwalitatieve producten. Van de boer tot op het bord.

In dit eerste deel vertelt Danny van der Krans, consultant Food & Agri, hoe je als producent in Food & Agri met het digitaliseren van field management de basis legt voor producten en grondstoffen van goede kwaliteit. Tegelijkertijd helpt dergelijke software om de weg die elke batch aflegt van veld tot vork transparant te maken. En meer inzicht in je batches betekent ook dat je als producent aan de juiste knoppen kunt draaien om je supply chain effectiever en duurzamer te maken. Met vaak beter rendement tot gevolg.

Transparantie in Food & Agri is een must

“Boeren willen graag een goede prijs voor hun product. Jij wil als voedselproducent of -verwerker graag de beste kwaliteit bieden aan je afnemers en tegelijkertijd winst boeken. En, de overheid wil steeds meer details over de oorsprong en de milieu-impact van grondstoffen en producten die je aanbiedt. Kortom: als producent moet je transparant werken. Naar boeren toe om uit te leggen waarom je ze de prijs biedt die je voorstelt. Naar de overheid om te laten zien dat het voedsel wat je produceert veilig is en dat je compliant werkt. En naar consumenten ben je transparant om te laten zien hoe die andijvie, aardappelen of wortelen uit een bepaalde batch uiteindelijk op hun bord is terechtgekomen.”

In het veld ligt de basis voor kwaliteit

“De eerste stap naar end-to-end transparantie? Het digitaal koppelen van de velden waar je als producent je grondstoffen vandaan haalt aan je ERP-systeem waarin je informatie verzamelt over je totale supply chain-proces. Want in het veld, daar ligt de basis voor kwaliteit. En die koppeling? Dat is waar field management om de hoek komt kijken. Want juist met die technologie kun je eenvoudig de afstand tussen het veld en de productievloer van jouw fabriek overbruggen. Letterlijk, want agronomisten en boeren of telers kunnen met een oplossing als deze op een stuk landbouwgrond direct hun bevindingen via hun smartphone of iPad uploaden naar jouw systeem. Zo breng je de inzichten van het veld op de dashboards van medewerkers in je laboratoria, op productielocaties en op het hoofdkantoor.”

Een eerlijke prijs voor je leveranciers

“Met field management breng je de velden waar jouw grondstoffen groeien in kaart. Dat kan per teler. In dat geval koppel je het veld aan een specifiek leverancierscontract. Het is ook mogelijk om diverse velden van een boer apart in kaart te brengen. Hoe je de velden ook koppelt, wanneer je eenmaal data gaat verzamelen, krijg je inzichtelijk op welk veld gewassen beter groeien of van betere kwaliteit zijn. En, nog belangrijker: waaróm dat zo is. Misschien wordt er voor het ene veld een ander type kunstmest gebruikt. Of vaker geïrrigeerd. Dat krijg je allemaal boven water met een registratiesysteem als dit. “

“Een ander voordeel van digitaal ‘bijhouden’ van velden: wanneer je eenmaal afrekent met een agrariër op basis van kwantiteit en kwaliteit kun je per veld en per batch de opbrengst in kaart brengen en hem een eerlijke totaalprijs bieden.”

Lees meer over CSRD

Enerzijds kun je de kwaliteit van gewassen verbeteren. Anderzijds helpt field management-technologie ook om transparanter te werken.

Het veld ontleden met technologie

“Of je als producent nu producten geleverd krijgt van telers en boeren of eigen velden in beheer hebt; field management zorgt ervoor dat je zo veel mogelijk aspecten van een teelt kunt registreren en zorgt dat die data vervolgens terecht komen bij jouw medewerkers op de productievloer.”

“Met deze oplossing kunnen agronomisten hun bevindingen op het veld registeren om zo de teelt te monitoren en om aanbevelingen te doen om de kwaliteit van de oogst te verbeteren. Ze houden onder meer factoren bij als de kwaliteit en het type grond waarin gewassen groeien, hoe vaak er wordt geïrrigeerd en welke pesticiden zijn gebruikt. Met andere woorden: ze ontleden het veld en registreren alles in het systeem.”

Beter telen met field management

“Al die gegevens die je vastlegt in een field management-systeem zijn nuttige data waarmee je, wanneer je eenmaal gaat benchmarken en vergelijken, gewassen echt kwalitatiever kunt telen. Met de data die je over bewerkingen van het land verzameld, kun je de best practices en basisvoorwaarden van een kwalitatief sterke oogst delen met anderen in je supply chain. Die kunnen zo op termijn betere kwaliteit leveren en ook een hogere prijs voor hun product krijgen.”

“Hoewel field management op dit moment vooral wordt ingezet voor kwaliteitsverbetering van gewassen zien we binnen ons Food & Agri-team ook dat de oplossing het hoofd kan bieden aan gevolgen van klimaatverandering.”

“De laatste paar zomers zien we bijvoorbeeld dat boeren geconfronteerd worden met extreme droogte. Daar ligt een uitdaging, want het beregenen van landbouwgrond kan niet altijd meer zoals we dat gewend zijn. De data die je uit de teelregistraties haalt, kun je bijvoorbeeld gebruiken om het land zo efficiënt mogelijk te bewerken ondanks de impact van klimaatverandering. Je kunt dan denken aan precisieberegening of andere teeltwijzen. De data kun je op die manier niet alleen gebruiken voor het bewerkstelligen van een geslaagde oogst, maar ook om duurzamer om te gaan met de beschikbare landbouwgrond. Een win-win, in onze optiek.”

Transparant van veld tot vork

“Enerzijds kun je de kwaliteit dus verbeteren. Anderzijds helpt field management-technologie ook om transparanter te werken. Traceren van herkomst, veiligheid en kwaliteit start dan bijvoorbeeld al op het veld. Je maakt inzichtelijk hoe het land bewerkt is en wat er is gebruikt qua bemesting en verdelging. Al die gegevens op een rij maakt het ook makkelijker om te voldoen aan wet- en regelgeving en om voedselveiligheid te kunnen garanderen aan afnemers en consumenten. En met het oog op de ingang van de CSRD in 2024, waarin je verplicht moet rapporteren over je voetafdruk en andere sdg-doelen, is het registeren van dit soort data een goed begin.”

Meebewegen met trends in Food & Agri en voorop blijven lopen?

Stikstofproblematiek, schaarste aan grondstoffen, droogte en hoge energieprijzen. Deze uitdagingen houden óók de Food & Agri-sector in hun greep. In dit praktische whitepaper laten onze experts zien hoe je met IT de complexiteit van deze industrie het hoofd kan bieden. Want de toekomst van Food & Agri? Die wordt groener, winstgevender en vooral: anders dan je zou denken. En daar kun je maar beter klaar voor zijn.

Download de whitepaper

Heb jij de juiste data in handen om te voldoen aan de CSRD?

We delen graag onze kennis met jou zodat je CSRD-ready wordt. Niet alleen om te zorgen dat die accountant je verslag goedkeurt. Maar ook om te zorgen dat je accurate data hebt om je bedrijfsvoering mee te verduurzamen. Want uiteindelijk is dát waar het om draait met de CSRD.

Bekijk onze CSRD pagina

Benieuwd hoe field management werkt voor jouw productievloer en welke voordelen het je brengt?

“Field management op zichzelf is al een grote stap naar meer transparantie en traceerbaarheid. Maar je wil dat natuurlijk door je hele keten heen. Field management is een goede stap, maar dat is pas de eerste bouwsteen voor een winstgevende supply chain in Food & Agri. Wat je nog meer nodig hebt voor procesoptimalisatie? Traceerbaarheid door je keten heen en een oplossing om tot een goede afrekening te komen op basis van kwaliteit en kwantiteit voor je leveranciers. In de volgende blogs in deze serie lees je daar meer over!”

Benieuwd hoe field management werkt voor jouw productievloer en welke voordelen het je brengt? Danny legt het graag uit!

Danny van der Krans

Danny van der Krans

Consultant Food & Agriculture

Lees de andere blogs uit deze serie