NTT DATA Business Solutions
| November 1, 2017

Denken over de Aardappel in 2037 begint nu

Toekomst van de aardappel

Marcel Pothof van NTT DATA Business Solutions en Ruud Kosters van KTG International hebben een heldere visie op de Aardappel in 2037. Maar ze zijn ervan overtuigd dat je samen meer weet dan alleen. Dat je samen verder komt dan alleen. Daarom willen ze graag met professionals uit de aardappelketen om tafel. Om samen te komen tot een gedeelde visie. Een visie waar de hele keten achter staat en voor kan gaan. Want dit is het moment om in actie te komen. Wie stilstaat, mist de boot. Onherroepelijk. In deze blog zetten Marcel en Ruud uiteen welke ontwikkelingen zij vanuit hun vakgebied zien in de markt. En welke impact ze daarvan verwachten. Zij zien dit stuk als een eerste aanzet en werken deze graag samen met u verder uit tijdens de sessies die zij organiseren. U denkt toch ook mee?

De vraag naar kwaliteitsaardappels stijgt wereldwijd

In de toekomst komt de voedselvoorziening onder druk te staan door de bevolkingsgroei. En waar het armere deel van de wereldbevolking nu nog vaak de voorkeur geeft aan rijst en graan, ziet Ruud dit in de toekomst veranderen: Overheden in landen met een zoetwaterprobleem stimuleren bewust de consumptie van aardappels. Aardappelteelt vraagt nu eenmaal minder zoet water dan rijstteelt. Daarnaast gaat men ook in armere landen steeds bewuster eten en kiest de consument hier vaker voor de hogere calorische waarde van aardappels.

Het aanbod wordt steeds gevarieerder

Tegelijkertijd voorspelt Ruud dat er meer productvarieteiten komen: De productie van aardappels uit homogene zaden in plaats van knollen gaat een vlucht nemen. Omdat de ontwikkelcyclus van zaden veel korter is, zijn er meer mogelijkheden om te experimenteren en innoveren in productvarieteiten.

Internationaal verschuift de productie

Het gebruik van zaden maakt volgens Ruud de weg vrij voor een verschuiving van de bulkproductie. Om de groeiende wereldbevolking te kunnen voeden, moeten we het aardoppervlak zo efficient mogelijk benutten. Ik verwacht dat Nederland zich over 20 jaar uitsluitend richt op de productie van hoogwaardig uitgangsmateriaal. De bulkproductie verschuift naar andere landen. Je ziet dat nu al langzaam gebeuren, verschillende producenten telen mini-knollen voor de export. De productie uit zaden zal deze ontwikkeling versnellen. Zaden zijn langer houdbaar dan knollen en veel makkelijker te exporteren en te vervoeren, ook naar moeilijk bereikbare locaties zoals bijvoorbeeld de binnenlanden van India. Marcel zag dit eerder gebeuren in de bloemenindustrie: Vroeger stond het Westland vol kassen, nu is de productie verplaatst naar landen als Tanzania en Colombia, waar geen kassen en elektriciteit nodig zijn dankzij betere weersomstandigheden. Waarom zou het in de aardappelketen niet ook die kant opgaan? In Nederland is de ruimte beperkt, in andere landen niet. Zo kunnen we de productie wereldwijd opschroeven.

De overheid en consument eisen betere voedselveiligheid en transparantie

Ruud: Dat sluit prima aan bij de trend dat consumenten steeds minder waarde hechten aan een lokale herkomst. Gezond eten vinden ze belangrijk en ze willen precies weten waar het voedsel vandaan komt en hoe het geproduceerd is. Daarbij eisen ze een constante kwaliteit, het hele jaar door. Het vastleggen van gegevens wordt dus in de hele keten steeds belangrijker. Ook de overheid gaat hierin steeds verder. Wat dat betreft ziet Marcel de foodsector dezelfde kant opgaan als de farmacie. De overheidsregulering neemt sterk toe. De wet- en regelgeving rondom voedselveiligheid wordt voortdurend aangescherpt en de eisen aan de traceerbaarheid van voedsel worden alsmaar strikter. Het vastleggen van data wordt steeds belangrijker, op alle niveaus in de keten.

Technologische veranderingen

Marcel: De technologie speelt een steeds grotere rol in onze sector. De ontwikkelingen gaan razendsnel en volgen elkaar steeds sneller op. De mogelijkheden zijn eindeloos. Wie weet waar we over 20 jaar staan? Werken we dan met zelfrijdende tractoren? Robots die het land bewerken? Satellietbeelden om de gezondheid en groeifase van het gewas te controleren? Misschien print de consument dan wel met een druk op een knop een gezonde maaltijd.

De impact op de aardappelketen is enorm

Marcel: De grote vraag is natuurlijk wat al deze ontwikkelingen betekenen voor de supply chain. De opbrengst moet nog hoger en de productie nog efficienter. De roep om transparantie en een constante kwaliteit wordt steeds luider. Wij zijn ervan overtuigd dat samenwerking en het vastleggen van de juiste data helpen om betere keuzes te maken, zodat ieder in de keten mooiere resultaten kan behalen. Zeker als we bereid zijn om deze kennis tot op zekere hoogte natuurlijk met elkaar te delen. Samen kunnen we een grote stap voorwaarts maken. Niet alleen in voedselveiligheid en transparantie, maar ook in efficiency en constante kwaliteit. Dat is waar wij naartoe willen.

We praten graag met u over de toekomst van de aardappel 

Wij geloven dat we elkaar kunnen uitdagen en verbeteren door samen te werken en kennis te delen. En dat een gedeelde visie op de Aardappel in 2037 ons allemaal verder brengt. Daarom organiseren we regelmatig sessie voor professionals uit de aardappelketen. Ook u bent van harte welkom! Want wij zijn erg benieuwd welke ontwikkelingen u ziet in de aardappelketen. En hoe we binnen de keten samen meer kunnen bereiken. Wilt u op de hoogte gehouden worden van onze initiatieven op dit gebied en uitgenodigd worden voor een volgende sessie, laat dan hier uw gegevens achter.

Wilt u eerder al in gesprek met uw branchegenoten over de toekomst van de aardappel, sluit u zich dan aan bij de LinkedIn groep die hierover gaat.

Contact Us
Contact Us

Have questions? Please contact us.