NTT DATA Business Solutions
Peter Jongsma | May 9, 2018

De toekomst begint nu voor onderwijsinstellingen

Privacy, user experience, blockchain – ook in het hoger onderwijs hebben deze thema’s en ontwikkelingen grote invloed op de inrichting van (toekomstige) IT-systemen. User Group HERUG (SAP Higher Education and Research User Group) organiseert jaarlijks een conferentie waar onderwijsinstellingen ervaringen en innovaties kunnen uitwisselen met andere instellingen en partners wereldwijd. De uitdagingen en mogelijkheden die de ontwikkeling van een aantal ‘disruptive’ technologieën presenteren, waren voor mij de perfecte aanleiding om HERUG 2018 bij te wonen.

Klaar voor de toekomst met it.education

Dit jaar was de gastheer Weill Cornell Medicine in New York. Op een prachtige locatie in Manhattan konden de meer dan 200 deelnemers (40+ instellingen) sessies bijwonen over de meest uiteenlopende onderwerpen, van ontwikkelmethodieken als Design Thinking en Lean/Agile tot projectervaringen met Student Portals of Fiori.

HERUG stelt de deelnemers bovendien in staat om direct in contact te komen met de mensen binnen SAP die verantwoordelijk zijn voor het HER-domein, om zo meer informatie te krijgen over lopende ontwikkelingen en om enige invloed uit te kunnen oefenen op de toekomstige roadmap van SAP.

Het opvallendste nieuws kwam dit keer van SAP zelf: zij liet weten dat Student Lifecycle Management (SLcM) als nieuw product gelanceerd zal worden binnen S/4HANA (1809 FPS1), met dezelfde functionaliteiten en met de optie voor het gebruik van een geoptimaliseerd datamodel. Dit betekent dat SLcM uit het zogenaamde “compatibility pack” wordt gehaald. Het onderhoud voor SLcM zal doorlopen tot na 2025. Dat is goed nieuws voor onze klanten die werken met it.education, onze template voor SLcM. Het educationteam bij NTT DATA Business Solutions gaat intern aan de slag om een transitie van de template naar S/4HANA mogelijk te maken en om in kaart te brengen wat dit betekent voor licentie-upgrades en de strategie ten aanzien van onze bestaande en nieuwe klanten.

De gebruiker centraal

Een terugkerend thema was UX/CX, ofwel ‘user experience’ en ‘customer experience’. Steeds meer instellingen realiseren zich het belang van deze twee zaken en hun strategische keuzes worden in toenemende mate gebaseerd op deze begrippen. Tijdens een van de sessies gaf Alex Izaguirre van Gartner een heldere uiteenzetting over de verschillen en overeenkomsten. Aan de hand van een achttal kernpunten liet hij zien wat de belangrijkste valkuilen zijn wanneer het gaat om UX/CX. Vooral de misvatting dat ‘design’ zou gaan over een esthetische benadering, meer dan over gemak en de behoefte van de gebruiker, werd uitvoerig belicht, waarbij Fiori/UI5 meermalen werd aangehaald als positief voorbeeld.

De Europese privacyverordering GDPR (AVR) bleek ook een belangrijk thema. Niet alleen de Europese instellingen hebben hier mee te maken, maar ook instellingen buiten Europa die overeenkomsten hebben met hun Europese partners moeten rekening houden met de aangepaste regelgeving. De Freie Universität Berlin schetste een beeld van hun vorderingen en uitdagingen tot nu toe en SAP maakte van de gelegenheid gebruik om mee te delen dat de module ILM (Information Lifecycle Management), waarmee data geautomatiseerd gearchiveerd kan worden, kosteloos geactiveerd mag worden voor SLcM-gebruikers.

Innovaties in de praktijk

Op het gebied van innovaties zijn drie zaken de moeite van het vermelden waard. UC San Diego en SAP gaven een gezamenlijke presentatie over de Student Activity Hub, een nieuw product van het SAP HER team. De Student Activity Hub is in de basis vooral een versimpeld datamodel voor profilering en targeting, dat volledig geënt is op het Hoger Onderwijs, omgeven door een schil met enkele features als group management en analysis. Het praktijkvoorbeeld van UC San Diego liet echter zien dat de hub ook in te zetten is voor andere domeinen, door slechts een aantal uitbreidingen op het model.
Op het gebied van Research was een boeiende sessie waarin werd getoond dat met behulp van enkele services in SAP Leonardo (Machine Learning, web scraping en Text Analysis) enorme verbeteringen kunnen worden gerealiseerd voor het proces rondom het werven van onderzoeksfondsen en het voorspellen van het succes hiervan. De oplossing is volledig op SAP Cloud Platform ontwikkeld en geeft perfect aan hoeveel potentie dit platform heeft.

Veel interesse in blockchain

Als derde innovatie een toepassing waar veel instellingen en partners bijzonder geïnteresseerd naar uit keken: Medewerkers van KU Leuven lieten hun ontwikkelingen zien rondom hun diploma-uitgifte en –verificatieproces, gebruik makend van de veelbesproken Blockchain technologie, die de meeste mensen zullen kennen uit de financiële wereld als de techniek achter de Bitcoin en andere crypto-currencies. De KU Leuven stelt haar studenten in staat om diverse soorten certificaten op eigen verzoek toe te voegen aan de blockchain, zodat externe partijen, zonder tussenkomst van de instelling, kunnen verifiëren of deze certificaten juist zijn. De instelling beschouwt deze ontwikkeling nog als een proof of concept en er zullen ook meer instellingen aan moeten haken om maximaal van deze technologie te profiteren, maar ze erkent dat blockchain wel degelijk een krachtig en betrouwbaar instrument is. Er zijn binnen het hoger onderwijs diverse andere toepassingen denkbaar voor blockchain technologie, dus ik verwacht binnenkort nog meer van dit soort initiatieven te zullen zien.

Al met al wederom een interessante en succesvolle HERUG. Bovendien is New York niet echt de vervelendste plek om een conferentie te houden, dus ook buiten de sessies om was er genoeg te beleven. Ik zie uit naar de HERUG van 2019, dan gehouden bij de Technische Universität in Berlijn.