Industry: Consumer Products (food)
Category: Supply Chain Management

Ny EWM-løsning gir Nortura bedre kontroll over lagerbeholdningen

image
EWM-løsningen hever ganske enkelt kvaliteten på det vi leverer.

– Anette Elisson, Prosesseier Ekspedisjon EWM i Nortura

Nortura er en av Norges største matprodusenter og et samvirke eid av over 17 700 norske bønder. Nortura har over 30 produksjonssteder og mer enn 5000 ansatte.

 
SuccessStory-Nortura-EWM-2020-08-24-NO-NO
 
Ny EWM-løsning gir Nortura bedre kontroll over lagerbeholdningen

Prosjektet omfatter nye styringsmodeller og prosesser samt systemstøtte i alt fra økonomi, tidsplanlegging og innkjøp til slakting, foredling, salg, prognostisering og rapportering. Ønsket til Nortura var å gå bort fra mange separate IT-løsninger og i stedet samle alt på én plattform, med standardiserte løsninger og prosesser.

Read More 

Bedre oversikt med Extended Warehouse Management

Nortura står nå midt i en utrullingsfase der alle selskapets produksjonssteder flytter hele IT-plattformen sin til ERP-systemet SAP.
På de største fabrikkene implementeres SAPs Extended Warehouse Management-løsning som en integrert del av SAP-løsningen.

Similar posts

Ny Enterprise Asset Management-løsning gir Nortura bedre kontroll over vedlikeholdet på fabrikkene sine

Nortura SA er et samvirkeforetak som eies av 18 300 egg- og kjøttprodusenter som leverer råvarer, og er aktive eiere med rettigheter. Nortura står nå midt i en utrullingsfase der alle selskapets produksjonssteder flytter hele IT-plattformen sin til ERP-systemet SAP.

About Itelligence

25
countries
30
years of experience
6000
customers worldwide
Contact Us
Contact Us

For any questions please feel free to contact us.