Industry: Consumer Goods (non-food)
Category: Enterprise Resource Planning (ERP)

Pergo

image
 alt="image"

Vi får hjälp med att optimera vår verksamhet och minska våra kostnader. Jag tycker att det är ett uttryck för bra partnerskap när leverantören av våra EDI-inställningar själv kommer med förslag om att paketera en stor mängd EDI-trafik i ett EDI-meddelande, även om leverantören förlorar intäkter på kort sikt. Det skapar förtroende och grogrund för ett partnerskap på lång sikt.

IT-chef Robert Engman från Pergo om samarbetet med itelligence*

Pergo uppfann laminatgolvet 1977, och idag har företaget 250 anställda och är en ledande golvtillverkare på de europeiska och nordamerikanska marknaderna. Pergo utvecklar och tillverkar laminat- och vinylgolv i hög kvalitet, med unika egenskaper för hemmiljö och offentliga utrymme. I Europa säljs produkterna till konsumenter och entreprenörer. De viktigaste försäljningsställena är byggvaruhus och golv- och färghandlare. På den nordamerikanska marknaden vänder sig Pergo främst till privata konsumenter och där säljs produkterna via byggvaruhus och mer än 5000 fristående specialbutiker. Pergo har två fabriker i Sverige och två i USA.

Om projektet

EDI var ett olöst problem

När Pergo skulle frigöra sin IT-installation från IT-installationen hos bolagets tyska ägare Pfleiderer var EDI-kommunikationen ett stort olöst problem för företaget. Den elektroniska kommunikationen med hundratals kunder och leverantörer är avgörande för Pergos värdekedja.

– Vi visste inte vad vi skulle göra och vi hade inte själva rätt kompetens. Vi förlorade våra EDI-inställningar från Tyskland och var under tidspress när det gällde att etablera en egen lösning för vår e-handel, säger Robert Engman.

Nu har Pergo outsourcat SAP PI och EDI till NTT DATA Business Solutions Nordic, som tar hand om affärskritisk kommunikation till kunder, transportörer och leverantörer. EDI-lösningen drivs och underhålls av NTT DATA Business Solutions på ett datacenter i Århus i Danmark. Pergo får den elektroniska kommunikationen levererad som en tjänst mot en månatlig förbrukningskostnad och företaget föredrar att EDI-delen inte involverar dedikerad infrastruktur och licenskostnader hos Pergo själv.

Från IBM till NTT DATA Business Solutions

När Pfleiderer köpte Pergo 2007 ledde det till att företaget bytte ERP-system från Movex till SAP. Pfleiderer bytte dessutom från IBM till NTT DATA Business Solutions i Tyskland som total SAP-partner 2011, och nu har Pergo ingått ett eget avtal med NTT DATA Business Solutions i Tyskland om SAP-lösningen och med NTT DATA Business Solutions Nordic om EDI-lösningen.

– Vi la korten på bordet och bad NTT DATA Business Solutions göra detsamma. På det här sättet har vi från början lagt ut banan för ett bra partnerskap, säger Robert Engman.

Han gör ingen hemlighet av att Pergos smala IT-funktion med bara fyra anställda inte har många resurser själv och därför är beroende av duktiga samarbetspartners. Den lilla IT-funktionen är bara möjlig eftersom de externa partnerna driver lösningarna för Pergo. Själv tillträdde Robert Engman Pergo 2000 och har särskilt varit ansvarig för servrar och infrastruktur.

Komplex integration

Pergos EDI-behov involverar mappning av interna gränssnitt mellan Pergos produktionssystem och ERP-systemet och av externa gränssnitt till leverantörer och kunder. Det är en komplex integrationsuppgift där ett antal externa system ska berika och validera elektroniska meddelanden innan de går ut. Här bygger lösningen på SAP PI. NTT DATA Business Solutions har levererat hela projektet bestående av projektledning, implementering, testning, drift och framåtriktad support. Pergo har redan ett avtal om Application Management med NTT DATA Business Solutions i Tyskland, och genom denna befintliga installation uppnår Pergo oförändrad support på sin nya EDI-plattform.

– Vår support på EDI-lösningen sker via vår övriga SAP-support hos NTT DATA Business Solutions i Tyskland. Vi använder helt enkelt samma helpdesk-system, och tyskarna vidarebefordrar bara meddelandet till sina danska kollegor, säger Robert Engman.

Nu är det svenska världsledande företaget inom laminatgolv aktivt i flera workshops och möjliga projekt med NTT DATA Business Solutions. Ett av dessa projekt är en lönsamhetsanalys för ekonomifunktionen, som ska beräkna lönsamheten i alla detaljer i produkter, kanaler och marknader. Hantering av fakturor, CRM och webbutik är andra relevanta ämnen, som Pergo gärna diskuterar med NTT DATA Business Solutions.

 

About NTT DATA Business Solutions

29
countries
30
years of experience
6000
customers worldwide